ترمیم و بازسازی

با داشتن علم ، تجربه و دستگاه های پیشرفته

ترمیم و بازسازی ترک ، شاتون خوردگی ، شکستگی ، پوسیدگی بلوک سیلندر

  • سیلندرهای چدنی و آلومینیومی
  • انواع خودروهای ایرانی و خارجی
  • بدون نیاز به باز نمودن سیلندر
  • با ارائه ضمانت نامه کتبی 18 ماه الی 2 ساله